Tôi sẽ là người yêu của bạn cho đến khi tốt nghiệp

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.