Tôi muốn có 1 chị gái họ như vậy

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.