Người chị gái dễ thương không ai sánh bằng

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.