Nếu bạn muốn tôi trở thành 1 ngôi sao

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.