Hướng dẫn nhóm trưởng hội bơi thổi kèn

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.