Giao thoa các chất lỏng trong cơ thể

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.