Đã 5 năm kể từ khi cô ấy ra mắt AV

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.