Cuộc hội ngộ đầy sung sướng cùng cô bạn cùng lớp

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.