Cô ấy khen cách chịch của tôi rất sướng

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.