Chỉ vì quá nhút nhát nên tôi đã đánh mất cô ấy

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.